Pride - Partyland

Pride är en glädjefylld och färgglad manifestation som firas världen över. Numera har de flesta större städer egna pridefestivaler.
Det är ett firande av kärlek för mänskliga rättigheter och en demonstration för allas rätt att älska och vara den de vill.

Stockholm Pride är enligt föreningens stadgar till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur
som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv.
Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera kulturfestivalen Stockholm Pride.
Stockholm Pride är partipolitiskt och religiöst obundet.

Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter.
Föreningens strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i samhället i stort.
Festivalen är en glädjefylld frizon för hbtq-personer och arbetar för att hbtq-personer
ska kunna ta plats i det offentliga rummet.

Priderörelsen syns främst i form av Pridefestivaler eller Prideparader, som ofta har ett karnevalsliknande uttryck.
Pride firas av HBTQ-rörelsen i många stora städer i världen. I Europa arrangeras Europride i olika städer olika år.
Några av världens största Pridefestivaler är Berlin Pride, San Francisco Pride samt Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras.