Påsken är en stor kristen högtid som infaller vid olika tidpunkter varje år. Uträkningen när påsken infaller är komplicerad och för att veta när påsken ska firas måste man veta när månens faser och söndagarnas placering är under året.

Under påsken firas bland annat helgdagarna långfredagen, påskdagen och annandag påsk,
då vi minns Jesus död och uppståndelse.

Symboler och dekorationer under påsken har sitt ursprung i gamla traditioner. Påsken är starkt förknippat med ägg, vilket är en symbol för liv och att vi dekorerar med färgen gult under påsken är kopplat till just ägget och kycklingen. Påskriset är en påminnelse att Jesus plågades när han korsfästes, men som idag används som dekoration.

Påskkärringar är kopplade till Jesus sista dagar, då han aftonen före långfredagen intog påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Jesus förråddes av Judas, vilket var början till Jesus lidande. Alla onda makter släpptes fria i samma stund som Jesus blev dömd till att korsfästas. Detta är anledningen till att skärtorsdagsnatten anses vara häxornas natt. Som ett skydd mot påskkärringarna skrämde man dem med påsksmällare eller med att tända påskeldar.

Traditionen att barn klär ut sig till påskkärringar eller påskgubbar var från början att de skulle skrämmas, men har senare gått över till att vara snälla häxor som delar ut påskkort. Påskkäringarna brukar vara i farten på påskaftonen eller på skärtorsdagen.