17.Mai - Partyland

17.Mai

Den 17. mai er Norges nasjonaldag. På denne dagen i 1814 ble Norges Grunnlov datert og undertegnet av presidentskapet i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Forsamlingen valgte deretter enstemmig regenten, prins Christian Frederik,
til konge av et uavhengig Norge.

  1. mai er offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag. Nasjonaldagen markeres mer i Norge enn det som er vanlig i mange andre land, blant annet med barnetog. Mange sanger, som nasjonalsangen Ja,vi elsker og Fedrelandssalmen er spesielt knyttet til 17. mai.

På nasjonaldagen feirer vi med norske flagg, ballonger og fargene rødt, hvitt og blått.